Kurser

Kurser:

Islandshästar

Ridkurser & lektioner: markarbete, sits och balans, introduktion i ”Det magiska tygeltaget” och Connected riding.

Skrivarkurs: Skriv där du står, Hitta din inre röst

Historia och Kultur:

Snapphanarna 

Herulerna – Vikingarnas föregångare

Ortnamn och platser – vad betyder namnen?

Runornas budskap

Starka kvinnor & Gudinnor

Naturens under – från solkult till fotosyntes och kvantfysik

Hälsa med helhetssyn

Island – sagornas, vikingarnas och hästarnas ö

Hästarnas budskap – om hästen i historien och mytologin

Kvällskurser, Studiecirklar, Dagskurser och Helgkurser

Med Stina Helmersson, Tommy Wirén och olika gästinstruktörer.

Maila: stina.helmersson@telia.com (stina NULL.helmersson null@null telia NULL.com) för mer information.

Tel: 070-6020487