Böcker

Böcker

Stina Helmersson, journalist, författare, översättare och medlem i Sveriges Författarförbund, SFF, och Svenska Journalistförbundet, SJF.

Har skrivit ett flertal böcker sedan debuten 1980. Böckerna är utgivna på Epona förlag samt Prisma, Rabén & Sjögren, Esselte Studium, Natur och Kultur.

Redaktör för islandshästtidningen IceHorse, samt medarbetare i flera tidningar och tidskrifter.

NY bok: ”Islandshästryttaren – Bli en drömryttare för din häst” med Súsanna Sand Ólafsdóttir (förf. Stina Helmersson) (Epona förlag 2020)

Flera faktaböcker om islandshästar; ridning, träning, avel, hästhållning, skötsel och hästhälsa, i samarbete med kända tränare och uppfödare, veterinärer och andra experter.

Historia: ”Herulerna-Vikingarnas föregångare – det bortglömda folket” (Förf. Stina Helmersson och Uno Röndahl, Epona förlag 1995). Om de skandinaviska folkgrupperna som rörde sig bland goter, hunner och romare och så småningom utvecklades till nordens kända vikingar.

Hälsa och sociala frågor: ”Hälsovinsten” om lyckat samarbete mellan alternativ- och skolmedicin i Norge ( Epona förlag 2018):

Samt ”Till Er Tjänst” ( Prisma 1985). Om utbrändhet bland människor som jobbar med andra människor. ”Arbetarklassens barn” (Rabén & Sjögren 1980) ”Ung i världen” (Esselte Studium 1980), ”Pojken och hästarna-Leva på Island” (Natur och Kultur 1989)

   Beställa böcker: www.nyttorp.com (http://www NULL.nyttorp NULL.com/)

Info: stina.helmersson@teliacom

  

Böcker:

Arbetarklassens barn,   Förf. Stina Helmersson (1980, Rabén & Sjögren) De som gjorde klassresan uppåt och neråt.

Ung i världen,Förf. Stina Helmersson Foto: Lars Tunbjörk (1981, Esselte Studium) Ungdomar situation i flera länder.

Till Er tjänst,   Förf. Stina Helmersson (1985, Prisma) Om eldsjälar i arbetslivet och utbrändhet.

Leva på Island – Pojken och hästarna,   Förf. Stina Helmersson Foto: Ewa Stackelberg (1989, Natur och Kultur)

   Kärlekens pris – häfte med dikter och sånger av Stina Helmersson,   (Epona 1989)

   Islandshästen I – Skötsel, ridning och avel,   Förf. Stina Helmersson(Epona förlag, 1991)

   Svart Granit – bland hantverkare och konstnärer,   Förf. Stina Helmersson Foto: Hans-Pewter Bloom (Epona, 1991)

   Solnedgång över Svartstensbergen – Dikter av Werner Ericsson, ill. Nina Larsson,   (Epona 1991) Om stenhuggare, kärlek, politik och livet. Red.Stina Helmersson

   Islandshästen II – Träning och avel,   Förf. Stina Helmersson (Epona, 1993)

   Islandshästen III – Prestation och harmoni,   Förf. Stina Helmersson(Epona, 1998)

   Islands Unghästträning och skötsel med Einar Öder Magnusson,   Förf. Stina Helmersson (Epona, 1999)

   Hästhälsa med helhetssyn, Förf. Stina Helmersson och Kicki Näslund), (Epona, 2001)

   Sadlar – en vägledning för alla ryttare Red.Kicki Näslund/medförf. Stina Helmersson (Epona förlag 1999)

Herulerna – Vikingarnas föregångare – Det bortglömda folket,Förf. Stina Helmersson och Uno Röndahl, Epona förlag 2005)

Islandshästen – Vägen till framgång med hästen som partner med Magnús Skúlason, Förf.Stina Helmersson(Prisma, 2006)

Islandshästen enligt Jóhann Fridgeirsson, Förf. Stina Helmersson (Epona förlag 2013)

Dansa i tölt – Ridning och mental träning med Haffi Gislason, Förf. Stina helmersson (Epona förlag 2016)

Hälsovinsten – den norska hälsovågen, Lyckat samarbete mellan alternativ- och skolmedicin. Förf. Stina Helmersson Foto: Ewa Stackelberg, Cilla Eklund (Epona förlag 2018)

Islandshästryttaren – Bli en drömryttare för din häst med Súsanna Sand Ólafsdóttir, Förf. Stina Helmersson (Epona förlag 2020)

  

Översättningar:

Förstå din islandshäst, förf. Rikke Schultz, veterinär, 2002 (översatt från danska till svenska).

  

Förstå din ridhäst,   förf. Rikke Schultz, veterinär, 2005 (översatt från danska till svenska).

      Harmoni – islandshästar och ridning med Benedikt Lindal, mästare i ridning, (Samspil, Uppheimar forlag Island 2008, Lenanders Grafiska AB, Kalmar, 2018)

  

Antologier/Medverkan i följande böcker:

  

En speciell hästbok,   av Eddy Blom, 2011.

Författare, redaktör, översättare : Stina Helmersson

stina.helmersson@telia.com (stina NULL.helmersson null@null telia NULL.com)